Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13

18,000

Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13

  Gỡ Kim UNC
  7,000đ
  Kềm Gỡ Kim Eagle 1039
  Gỡ kim Eagle
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 3 Plus
  Kim bấm số 03 SDI
  Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10
  Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20

Danh mục sản phẩmTOP