Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15

21,000

Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15

  Gỡ Kim UNC
  7,000đ
  Kềm Gỡ Kim Eagle 1039
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 03 SDI
  Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13
  Kim bấm 150 tờ – Kw.trio 23/17
  Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20
  Kim bấm Kw.trio 23/23 (200 tờ)

Danh mục sản phẩm



TOP