Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20

24,000

Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20

  Kềm Gỡ Kim Eagle 1039
  Gỡ kim Eagle
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 3 Plus
  Kim bấm số 03 SDI
  Kim bấm 50 tờ – Kw.trio 23/8
  Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10
  Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15

Danh mục sản phẩmTOP