bấm kim

Xem tất cả 8 kết quả

  Bấm Kim Cán Dài KW.Trio 5900
  Bấm Kim Số 10 MAX
  Bấm kim số 10 Plus ST-010E ST-P01
  Bấm Kim Số 10 SDI Nhựa
  Bấm Kim Số 3 Eagle (207)
  Bấm kim xoay 360 Eagle 9628
  Máy Bấm Kim KW Trio 50LA (210 Tờ)
  Máy Bấm Kim KW.Trio 50-SA (100 tờ)

Các loại bấm kim thường dùng hiện nay

VINACOM chuyên cung cấp các loại bấm kim thường sử dụng trong văn phòng công ty hiện nay như: Bấm kim số 10 Plus, bấm kim KW.Trio, Bấm kim SDI, Bấm kim Deli, Bấm kim KW.Trio 50LA, Bấm kim KW.Trio 50SA, bấm kim Max. bấm kim số 3 Eagle..

Xem tất cả sản phẩm bấm kim tại: https://vinacom.biz/bam-kim-kim-bam-kep-giay/bam-kim-bam-lo

  TOP