băng keo

Xem tất cả 14 kết quả

  Băng Keo 2 Mặt 0,5cm
  Băng Keo 2 Mặt 1,2cm
  Băng Keo 2 mặt 2,5cm
  Băng Keo 2 mặt 5cm
  BĂNG KEO DÁN TIỀN 3M SCOTCH MAGIC
  Băng Keo Điện Nano
  Băng Keo Đục 5cm 100Yard
  Băng Keo Màu 5cm
  Băng Keo Simili 3,5cm
  Băng Keo Simili 5cm
  Băng Keo Trong 5cm 100Yard
  Băng Keo Trong Văn Phòng 1,8cm
  Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,5cm
  Băng Keo Xốp 2 Mặt 5cm

VPP VINACOM chuyên cung cấp băng keo các loại thường dùng:

Băng Keo 2 Mặt 0,5cm – Băng Keo 2 Mặt 1,2cm – Băng Keo 2 mặt 2,5cm – Băng Keo 2 mặt 5cm – BĂNG KEO DÁN TIỀN 3M SCOTCH MAGIC – Băng Keo Điện Nano – Băng Keo Đục 5cm 100Yard – Băng Keo Màu 5cm – Băng Keo Simili 3,5cm – Băng Keo Simili 5cm – Băng Keo Trong 5cm 100Yard – Băng Keo Trong Văn Phòng 1,8cm – Băng Keo Xốp 2 Mặt 2,5cm – Băng Keo Xốp 2 Mặt 5cm

  TOP