Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10

16,000

Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10

  Kềm Gỡ Kim Eagle 1039
  Gỡ kim Eagle
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 03 SDI
  Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13
  Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15
  Kim bấm 150 tờ – Kw.trio 23/17
  Kim bấm 170 tờ – Kwtrio 23/20

Danh mục sản phẩmTOP