Kim bấm Kw.trio 23/23 (200 tờ)

28,000

Kim bấm Kw.trio 23/23 (200 tờ)
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm Kw.trio 23/23 (200 tờ)

 

  Gỡ Kim UNC
  7,000đ
  Gỡ kim Eagle
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 3 Plus
  Kim bấm 50 tờ – Kw.trio 23/8
  Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13
  Kim bấm 130 tờ – Kw.trio 23/15
  Kim bấm 150 tờ – Kw.trio 23/17

Danh mục sản phẩmTOP