Kim bấm số 03 SDI

7,000

Kim bấm số 03 SDI
Rate this post

VPP Thảo Linh chuyên cung cấp Kim bấm số 03 SDI

  Gỡ Kim UNC
  7,000đ
  Kềm Gỡ Kim Eagle 1039
  Hộp đựng kim kẹp (nam châm)
  Kim bấm số 3 Plus
  Kim bấm 50 tờ – Kw.trio 23/8
  Kim bấm 70 tờ – Kw.trio 23/10
  Kim bấm 100 tờ – Kw.trio 23/13
  Kim bấm 150 tờ – Kw.trio 23/17

Danh mục sản phẩmTOP